3

برگزاری جشنواره غذاهای محلی شهرستان رامسر با حضور مسئولین شهرستانی در سالن اجتماعات شهید میرزاکوچک خان رامسر